Reisgarantie en boekingsvoorwaarden

Oryx Travel is aangesloten bij de drie pijlers voor een zorgeloze reis: SGR, ANVR en het Calamiteitenfonds.

ANVR

Oryx Travel (KvK nr: 55693202) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Wanneer u bij ons boekt, stemt u automatisch in met de ANVR Consumentenvoorwaarden. Zoals mogelijk is binnen deze voorwaarden, heeft Oryx Travel het recht om op het gebied van betalings- en annuleringsvoorwaarden af te wijken van de ANVR-Reisvoorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

Oryx Travel heeft een annuleringsbepaling die in de eigen aanvullende touroperator voorwaarden zijn opgenomen. Deze gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden die van toepassing zijn op al onze reizen.

Opzegging door de reiziger (annulering)

1. Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd, zal de reisorganisator de reiziger de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • Tot 56 dagen voor vertrek: 20% van het landarrangement + de annuleringskosten van de (intercontinentale) vluchten + de annuleringskosten van eventuele overige afgenomen diensten
 • Van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek: 30% van het landarrangement + de annuleringskosten van de (intercontinentale) vluchten + de annuleringskosten van eventuele overige afgenomen diensten
 • Van 42 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van het landarrangement + de annuleringskosten van de (intercontinentale) vluchten + de annuleringskosten van eventuele overige afgenomen diensten
 • Van 28 tot 14 dagen voor vertrek: 75% van het landarrangement + de annuleringskosten van de (intercontinentale) vluchten + de annuleringskosten van eventuele overige afgenomen diensten
 • Van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek: 90% van het landarrangement + de annuleringskosten van de (intercontinentale) vluchten + de annuleringskosten van eventuele overige afgenomen diensten
 • Vanaf 7 dagen voor vertrek en de dag van vertrek: 100% van de reissom + de annuleringskosten van de (intercontinentale) vluchten + de annuleringskosten van eventuele overige afgenomen diensten

2. In aanvulling op het vorige artikellid, hanteren wij de volgende voorwaarden bij annulering:

 • Bij luchtvervoer: annuleringsvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij
 • Bij autohuur: de annuleringsvoorwaarden van de betreffende autoverhuurmaatschappij
 • Bij campers/motorhomes: de annuleringsvoorwaarden van de betreffende verhuurmaatschappij

3. De kosten van gorillapermits zijn niet restitueerbaar. Bij annulering van de gorillapermits wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

4. Er kan sprake zijn van afwijkende annuleringsvoorwaarden voor reizen die plaatsvinden rond de feestdagen eind december. Bij uw boeking wordt u hierover geïnformeerd.

5. Er kan sprake zijn van afwijkende annuleringsvoorwaarden bij trein- en/of cruiseonderdelen. Bij uw boeking wordt u hierover geïnformeerd.

6. Er kan sprake zijn van afwijkende annuleringsvoorwaarden op specifieke bestemmingen, bij bepaalde lodges of bij bepaalde activiteiten/excursies. Bij uw boeking wordt u hierover geïnformeerd.

7. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.

Betalingsvoorwaarden

Bij boekingen binnen 8 weken voor vertrek, dient de volledige reissom per omgaande te worden voldaan. Bij boekingen tot 8 weken voor vertrek, dienen de kosten van de internationale vluchten + 25% van het landarrangement per omgaande te worden aanbetaald. Het restant van de reissom dient 8 weken voor vertrek in ons bezit te zijn.

Wijzigingskosten

Mocht in de praktijk een bepaald onderdeel op het moment van boeken niet te realiseren zijn tegen de afgesproken prijs of wegens niet-beschikbaarheid, dan neemt Oryx Travel contact met u op om dit te bespreken. Vliegtarieven kennen een hoge mate van differentiatie door verschillende boekingsklassen. Deze kunnen wijzigen. Bij een onverhoopte verhoging dienen wij u voor dit bedrag na te belasten. Ditzelfde geldt voor onverhoopte verhogingen van de luchthavenbelasting.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Oryx Travel (KvK nr: 55693202) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGRgarantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Oryx Travel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.