Terug naar blogs

Plezierjacht op olifanten in Afrika

Liefhebbers van plezierjacht hebben vrij spel in Afrika

“De economische impact van de coronacrisis heeft ertoe geleid dat Afrikaanse landen olifanten in de verkoop doen. Onlangs heeft Zimbabwe bijvoorbeeld vergunningen afgegeven voor het doden van 500 olifanten. Het land hoopt hiermee inkomsten die normaal door middel van toerisme binnenkomen iets te kunnen compenseren.”

Geen toerisme-inkomsten meer

Het toenemen van de plezierjacht in Afrika is voor een groot deel te danken aan de coronacrisis. Normaal gesproken worden de wildparken in landen als Zimbabwe met name bezocht voor fotografie safari’s, maar als gevolg van de corona pandemie blijven toeristen weg. Door jachtvergunningen te verkopen, vaak voor circa € 10.000,- per olifant, hopen natuurpark organisaties inkomsten te generen om de parken te beschermen tegen stropers. Deze illegale jagers zijn vooral op zoek naar olifanten omdat hun huid, vlees en slagtanden veel geld waard zijn.

Bovendien zou legaal jagen ervoor zorgen dat de lokale bevolking meer werkgelegenheid krijgt omdat de jacht moet worden begeleid. Zo zijn er bijvoorbeeld spoorzoekers nodig. Verspreid door Afrika wordt plezierjacht in beperkte mate toegestaan, vaak in specifiek aangewezen gebieden. Dit komt door het tijdelijke, geforceerde wegblijven van toeristen helaas steeds vaker voor.

Conflict tussen mens en dier

Een andere oorzaak van het toenemende jagen op olifanten zijn de conflicten tussen mens en dier die steeds vaker voorkomen. Als gevolg van toenemende droogte en doordat het leefgebied van de Afrikaanse olifanten steeds kleiner wordt, is vaker sprake van een conflict met lokale boeren. In hun zoektocht naar water verwoesten olifanten regelmatig complete akkers. Hierdoor is de lokale bevolking in bepaalde regio’s juist vóór de jacht op olifanten. Onder andere in Botswana is het jachtverbod in 2019 deels om deze reden opgeheven. Ook in Namibië zijn jachtvergunningen uitgegeven. Vaak zijn het Amerikanen die interesse hebben in de plezierjacht. Het gaat dan vaak om luxe reizen van vergelijkbaar niveau als die van onze fotografie safari’s uit het Oryx Travel aanbod, maar dan met de focus op de jacht. Zo’n compleet verzorgde reis inclusief vergunning voor het doden van een olifant (en het vervoeren van de jachttrofeeën) komt neer op zo’n 75 duizend euro.

De Afrikaanse olifant op de rode lijst

Het toenemen van de jacht is een trieste ontwikkeling, zeker nu recent bekend werd dat olifanten op het Afrikaanse continent met uitsterven worden bedreigd. In de afgelopen 50 jaar is de populatie savanne olifanten meer dan gehalveerd, van 1,5 miljoen naar 415.000 olifanten. De belangrijkste oorzaken van deze drastische daling zijn stroperij en het verlies van leefgebied aan de mens.

 

Toeristen dragen bij aan herstel

In de periode na de Corona pandemie is het van groot belang dat het toerisme opnieuw op volle kracht gaat draaien. U draagt als toerist ontzettend veel bij aan dit herstel. Zowel mens als dier zijn hiervan afhankelijk. Gelukkig zijn er decennia lang al ontzettend veel initiatieven opgezet voor het behoud van fauna en flora. In verschillende regio’s zijn populaties gegroeid, een schoolvoorbeeld voor andere gebieden. Dit kan niet worden voortgezet zonder inkomsten. Een bezoek aan Afrika is dus meer dan alleen persoonlijk genot. Naast het meemaken van een onvergetelijke safari bent u onderdeel van een positieve ontwikkeling. Hier verblijft u in lodges die zich naast het verzorgen van avontuurlijke safari-activiteiten ook bezighouden met het behoud van de flora en fauna.